7 Stemming motie Herziening richtlijn bedrijfspensioenfondsen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167 (33931, nr. 12), 

te weten: 

  • -de motie-Omtzigt c.s. over niet instemmen met de voorgestelde IORP-II-richtlijn (33931, nr. 15). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Graaf. 

De heer De Graaf (PVV):

Ik heb een ordevoorstel. We hebben net een kort debat gehad met de staatssecretaris. Er is één motie ingediend op initiatief van de heer Omtzigt van het CDA. We gaan zo stemmen over 1.200 miljard aan pensioengeld. Het gaat om Europese regelgeving die er morgen met stoom en kokend water in Brussel doorheen wordt gedrukt, zoals sommige collega's het zeiden. Het is onverantwoord dat de staatssecretaris op deze manier met de Kamer is omgegaan. Dat geldt ook voor de informatievoorziening. Wij hebben pas gisteren die spullen gekregen. 

De voorzitter:

Wat is uw verzoek? 

De heer De Graaf (PVV):

Mijn verzoek is om deze stemming uit te stellen tot zeker morgen na de regeling van werkzaamheden. Ik wil een hoofdelijke stemming over het voorstel om deze stemming uit te stellen tot morgen na de regeling van werkzaamheden. 

De voorzitter:

Ik ga eerst kijken of er voldoende steun is voor het voorstel om de stemming over de ingediende motie van vandaag uit te stellen. 

De heer Omtzigt (CDA):

De heer De Graaf heeft een punt als hij zegt dat het goed zou zijn om eerst antwoord te krijgen op de inhoudelijke vraag die niet beantwoord is, namelijk de vraag waar de rechtsmacht ligt, en op de procedurele vraag. Maar ik vermoed dat de vergadering van Coreper al heeft plaatsgevonden als wij morgen tot de regeling van werkzaamheden wachten. Ik hecht er natuurlijk wel aan dat deze motie in stemming wordt gebracht voor die vergadering, tenzij de regering eindelijk inziet dat ze dit punt ook van de agenda kan halen. Als de regering bereid is om dit van de agenda te halen — zij is immers voorzitter — dan kunnen we dat wellicht een week later doen en dan kunnen we er ordentelijk over spreken. 

Staatssecretaris Klijnsma:

Die mogelijkheid is er niet, want wij zijn natuurlijk nog deze week voorzitter, dus dat is helder. 

De voorzitter:

Dan gaan we nu stemmen, want de heer De Graaf deed het verzoek om een hoofdelijke stemming te houden over zijn verzoek tot uitstel. 

De heer Omtzigt (CDA):

Ik wil de heer De Graaf vragen of hij zijn verzoek wil herformuleren tot een verzoek tot uitstel tot uiterlijk 10.15 uur morgenochtend. Dat is dan voor de vergadering van Coreper. Als de stukken van de regering er dan zijn, kan er op dat moment gestemd worden. 

De heer De Graaf (PVV):

Ik ben het eens met dit verzoek. Ik ga akkoord met uitstel tot 10.15 uur. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik zou nog wel van de staatssecretaris willen weten waarom het belangrijk is dat Nederland voorzitter is. Volgens mij kan het sowieso uitgesteld worden, of Nederland voorzitter is of niet. Dan kunnen wij gewoon fatsoenlijk naar de tekst kijken. 

De heer Ulenbelt (SP):

Ik begrijp niet wat dat uitstel oplevert. Wat is het verschil tussen nu of morgenochtend om 10.15 uur stemmen? Ik zie dat niet. 

De heer De Graaf (PVV):

Het gaat hier om de informatievoorziening. We hebben gisteravond de stukken gekregen. De heer Omtzigt heeft aangegeven wat een klus het is. Alle Kamerleden die over pensioenen gaan, zitten daarmee. We hebben die stukken gisteravond gekregen. Het gaat om 100 pagina's op A4-formaat. Daar hebben we gewoon de tijd voor nodig. Het gaat dus om de informatievoorziening en om de mogelijkheid om informatie op te nemen. 

De voorzitter:

Het aanvragen van een hoofdelijke stemming is een recht van individuele Kamerleden. Je kunt dat niet tegenhouden of daarover stemmen. U wilt een hoofdelijke stemming over het voorstel om morgen om 10.15 uur te gaan stemmen, mijnheer De Graaf. We gaan nu dus hoofdelijk stemmen. 

In stemming komt het verzoek van het lid De Graaf om morgenochtend om 10.15 uur te stemmen over de motie-Omtzigt (33931, nr. 15). 

Vóór stemmen de leden: Leijten, Madlener, Merkies, Agnes Mulder, Van Nispen, Omtzigt, Van Raak, Rog, Ronnes, De Roon, Schouten, Segers, Siderius, Smaling, Van der Staaij, Thieme, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Vliet, Voordewind, Wassenberg, Wilders, Agema, Amhaouch, Bashir, Beertema, Bisschop, Van Bommel, Bontes, Martin Bosma, Bruins, Bruins Slot, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dik-Faber, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, Geurts, De Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Houwers, Karabulut, Keijzer, Van Klaveren, Klever, Knops, Kooiman en Krol. 

Tegen stemmen de leden: Van Laar, De Lange, Leenders, Van der Linde, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Meenen, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Oosenbrug, Van Oosten, Pechtold, Potters, Recourt, Rutte, Samsom, Servaes, Straus, Swinkels, Tanamal, Taverne, Van Tongeren, Van Veen, Veldman, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Visser, Volp, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Arib, Van Ark, Azmani, Belhaj, Bergkamp, De Boer, Remco Bosma, Bosman, Bouwmeester, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Otwin van Dijk, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Grashoff, Groot, Harbers, Rudmer Heerema, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Kerstens, Klaver, Koolmees en Koşer Kaya. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 53 tegen 81 stemmen is verworpen. 

Ik zie de heer De Graaf bij de interruptiemicrofoon. 

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter. Ook over de motie vraag ik een hoofdelijke stemming aan. 

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. over niet instemmen met de voorgestelde IORP-II-richtlijn (33931, nr. 15). 

Vóór stemmen de leden: Madlener, Merkies, Agnes Mulder, Van Nispen, Omtzigt, Van Raak, Rog, Ronnes, De Roon, Schouten, Segers, Siderius, Smaling, Van der Staaij, Thieme, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Vliet, Voordewind, Wassenberg, Wilders, Agema, Amhaouch, Bashir, Beertema, Bisschop, Van Bommel, Bontes, Martin Bosma, Bruins, Bruins Slot, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dik-Faber, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, Geurts, De Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Houwers, Karabulut, Keijzer, Van Klaveren, Klever, Knops, Kooiman, Krol en Leijten. 

Tegen stemmen de leden: Van der Linde, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Meenen, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Oosenbrug, Van Oosten, Pechtold, Potters, Recourt, Rutte, Samsom, Servaes, Straus, Swinkels, Tanamal, Taverne, Van Tongeren, Van Veen, Veldman, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Visser, Volp, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Arib, Van Ark, Azmani, Belhaj, Bergkamp, De Boer, Remco Bosma, Bosman, Bouwmeester, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Otwin van Dijk, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Grashoff, Groot, Harbers, Rudmer Heerema, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Kerstens, Klaver, Koolmees, Koşer Kaya, Van Laar, De Lange en Leenders. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 53 tegen 81 stemmen is verworpen. 

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze stemmingen. Ik schors de vergadering. 

De vergadering wordt van 15.05 uur tot 15.15 uur geschorst. 

Naar boven