2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: 

Teeven. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven