9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Tien brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 25 november 2014, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33692, 33771, 33988, 33912, 33928, 33946, 33991, 34040, 34057 (R2043) en 34062 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering

Antwoorden op vragen van de commissie over bijdragen resolutiefonds - 21501-07-1201 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over bijdragen resolutiefonds - 21501-07-1201 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzoek Kamer om overzicht regeldrukvermindering - 29515-354 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzoek Kamer om overzicht regeldrukvermindering - 29515-354 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten - 29683-191 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten - 29683-191 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken over de zeehondensterfte in de Waddenzee - 29683-192 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken over de zeehondensterfte in de Waddenzee - 29683-192 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure rond het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder - 30862-101 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure rond het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder - 30862-101 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toelichting op het recentelijk gepubliceerde TLAC-voorstel - 32013-86 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toelichting op het recentelijk gepubliceerde TLAC-voorstel - 32013-86 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Innovatie van humanitaire hulp - 32605-153 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Innovatie van humanitaire hulp - 32605-153 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op een brief van de Nationale ombudsman van 24 september 2014 gericht aan de Inspectie Veiligheid en Justitie over het onvoldoende functioneren van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). - 33826-6 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op een brief van de Nationale ombudsman van 24 september 2014 gericht aan de Inspectie Veiligheid en Justitie over het onvoldoende functioneren van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). - 33826-6 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken met betrekking tot Defensiemusea - 33864-5 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken met betrekking tot Defensiemusea - 33864-5 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake lopende onderzoeken en de niet-bewezen vermoedens van malversatie - 34000-XVII-38 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake lopende onderzoeken en de niet-bewezen vermoedens van malversatie - 34000-XVII-38 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het volgende initiatief: 

Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) - 34091 

Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 25 november 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven