Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 18, item 7

7 Ordevoorstel van het lid Rog

Aan de orde is de stemming in verband met het voorstel van het lid Rog (CDA) om de behandeling van de Wet studievoorschot hoger onderwijs zo spoedig mogelijk, maar niet volgende week, op de agenda te plaatsen. 

De voorzitter:

Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. 

De heer Rog heeft om hoofdelijke stemming verzocht. Ik verzoek de leden, zo stil mogelijk te zijn, zodat wij dit zo snel mogelijk gedaan kunnen hebben, maar wel zorgvuldig. 

In stemming komt het voorstel van het lid Rog. 

Vóór stemmen de leden: Slob, Smaling, Van der Staaij, Thieme, Ulenbelt, Voordewind, Wilders, Agema, Bashir, Beertema, Bisschop, Van Bommel, Bontes, Bosma, Bruins Slot, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dik-Faber, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, Geurts, De Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Helder, Van Hijum, Karabulut, Keijzer, Van Klaveren, Klein, Klever, Knops, Kooiman, Leijten, Madlener, Agnes Mulder, Van Nispen, Oskam, Ouwehand, Van Raak, Roemer, Rog, De Roon, De Rouwe en Segers. 

Tegen stemmen de leden: Servaes, Sjoerdsma, Van der Steur, Straus, Tanamal, Taverne, Tellegen, Van Tongeren, Van Veen, Van Veldhoven, Veldman, Verheijen, Vermeij, Visser, Jan Vos, Mei Li Vos, Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Arib, Van Ark, Azmani, Berckmoes-Duindam, Berndsen-Jansen, De Boer, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dam, Van Dekken, Otwin van Dijk, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Günal-Gezer, Harbers, Rudmer Heerema, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Kerstens, Klaver, Koolmees, Kuzu, Van Laar, Leegte, Leenders, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Meenen, Van Miltenburg, Mohandis, Moors, Anne Mulder, Neppérus, Van Ojik, Oosenbrug, Van Oosten, Öztürk, Pechtold, Potters, Rebel, Recourt, Rutte, Samsom en Schouw. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat dit voorstel met 48 tegen 83 stemmen is verworpen. 

De heer Duisenberg heeft eerder in de regeling van werkzaamheden voorgesteld om het debat volgende week op de agenda te plaatsen. Omdat een meerderheid zich achter dit voorstel heeft geschaard, stel ik voor om het zo te doen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Bosma