Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 18, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Melding financiële bijstand groenten en fruit bij Europese Commissie - 21501-32-811 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Melding financiële bijstand groenten en fruit bij Europese Commissie - 21501-32-811 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de veertiende jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 - 25928-68 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de veertiende jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 - 25928-68 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Financiering inzet van militaire middelen in het kader van reguliere NAVO-taken - 28676-212 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Financiering inzet van militaire middelen in het kader van reguliere NAVO-taken - 28676-212 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op de consultatie van de Commissie inzake Europese regelgeving voor RPAS/drones, genaamd "Opening the market for remotely piloted aircraft systems (RPAS or civil drones)" - 30806-25 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op de consultatie van de Commissie inzake Europese regelgeving voor RPAS/drones, genaamd "Opening the market for remotely piloted aircraft systems (RPAS or civil drones)" - 30806-25 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht over een coöperatie van kleine scholen - 31293-217 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht over een coöperatie van kleine scholen - 31293-217 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake het advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Kamerstuk 32769, nr. 107) - 32769-108 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake het advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Kamerstuk 32769, nr. 107) - 32769-108 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede nota van wijziging en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting - 33966-12 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede nota van wijziging en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting - 33966-12 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 28 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33985-8 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33985-8 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van de Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Defensie - 34000-X-15 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van de Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Defensie - 34000-X-15 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de initiatiefnota "Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen" - 34004-3 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de initiatiefnota "Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen" - 34004-3 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brief: 

Afschrift van de reactie op de brief van Zorgverzekeraars Nederland te Zeist d.d. 18 juli 2014 inzake zorgpunten ten aanzien van overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2015 - 2014Z18876 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 oktober 2014 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Rapport Basisregistraties; vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance - 2014Z19109 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport Basisregistraties; vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance - 2014Z19109 

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie

Verslag van de rapporteur Van Veldhoven over de VN-klimaattop in New York op 23 september 2014 - 31793-92 

Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 29 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de rapporteur Van Veldhoven over de VN-klimaattop in New York op 23 september 2014 - 31793-92 

Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 29 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 september 2014, over Gemeentefonds - 34000-B-11 

voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 29 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd.