Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 83, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Acht brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 13 mei 2014, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33840, 33790, 33789, 33787, 33786, 33729, 33686 en 33360 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 13 mei 2014 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1375), het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 18 maart 2014 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1361) en de kabinetsreactie op het onderzoek van Capital Economics naar de economische gevolgen van het uittreden van Nederland uit de Europese Unie (Kamerstuk 33877, nr. 2) - 21501-02-1377

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 13 mei 2014 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1375), het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 18 maart 2014 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1361) en de kabinetsreactie op het onderzoek van Capital Economics naar de economische gevolgen van het uittreden van Nederland uit de Europese Unie (Kamerstuk 33877, nr. 2) - 21501-02-1377

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 19 mei 2014 - 21501-04-159

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 19 mei 2014 - 21501-04-159

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt met betrekking tot de eurozone - 21501-20-855

minister-president, M. (Mark) Rutte - 14 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt met betrekking tot de eurozone - 21501-20-855

minister-president, M. (Mark) Rutte - 14 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de instrumenten van het extern beleid van de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Kamerstuk 21501-20, nr. 837) en het Fiche over de Mededeling inzake de Comprehensive approach (geïntegreerde benadering) gericht op inzet in conflict- en crisisgebieden (Kamerstuk 22112, nr. 1778) - 21501-20-863

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de instrumenten van het extern beleid van de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Kamerstuk 21501-20, nr. 837) en het Fiche over de Mededeling inzake de Comprehensive approach (geïntegreerde benadering) gericht op inzet in conflict- en crisisgebieden (Kamerstuk 22112, nr. 1778) - 21501-20-863

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanpassing folterverordening - 22112-1842

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanpassing folterverordening - 22112-1842

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU terugkeerbeleid - 22112-1843

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU terugkeerbeleid - 22112-1843

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële ondersteuning voor Palestijnse gevangenen in Israëlische detentie - 23432-371

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële ondersteuning voor Palestijnse gevangenen in Israëlische detentie - 23432-371

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake toezending tekst presentatie op ambassade Kiev over het Nederlandse vestigingsklimaat - 25087-76

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake toezending tekst presentatie op ambassade Kiev over het Nederlandse vestigingsklimaat - 25087-76

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op uitdaging asbestproblematiek - 25834-88

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op uitdaging asbestproblematiek - 25834-88

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag voorjaarsvergadering IMF 11 en 12 april 2014 in Washington DC - 26234-157

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag voorjaarsvergadering IMF 11 en 12 april 2014 in Washington DC - 26234-157

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie over huurverhoging - 27926-220

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie over huurverhoging - 27926-220

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg over de Modernisering Milieubeleid (Kamerstuk 28663, nr. 55) - 28663-56

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg over de Modernisering Milieubeleid (Kamerstuk 28663, nr. 55) - 28663-56

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 - 28694-115

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 - 28694-115

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending beleidsbrief STROOM - 29023-168

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 08 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending beleidsbrief STROOM - 29023-168

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 08 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak knellende regels vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven - 29362-230

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 06 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak knellende regels vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven - 29362-230

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 06 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet - 29544-522

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet - 29544-522

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2013 - 30977-98

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 april 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2013 - 30977-98

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 april 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de algemene uitgangspunten over VAR-verklaringen voor zzp'ers - 31311-110

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de algemene uitgangspunten over VAR-verklaringen voor zzp'ers - 31311-110

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 09 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële eindrapportage verbouwing Rijksmuseum - 31482-90

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële eindrapportage verbouwing Rijksmuseum - 31482-90

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Boordcomputer Taxi - 31521-76

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Boordcomputer Taxi - 31521-76

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over Vergunningennota, Beleidsregel Vergunningen luchtvervoer en monitor netwerkkwaliteit - 31936-197

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over Vergunningennota, Beleidsregel Vergunningen luchtvervoer en monitor netwerkkwaliteit - 31936-197

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de aanbieding van de Wet op Elektronisch Zakendoen (WEZ) - 32637-131

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de aanbieding van de Wet op Elektronisch Zakendoen (WEZ) - 32637-131

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending beleidsstandpunt "inzet gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen" - 32706-65

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 04 april 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending beleidsstandpunt "inzet gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen" - 32706-65

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 04 april 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op Clingendael-rapport "Sovereignty, parliamentary involvement and European defence cooperation" - 33279-11

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op Clingendael-rapport "Sovereignty, parliamentary involvement and European defence cooperation" - 33279-11

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Van Meenen over de plaats van medezeggenschap in het toezichtskader van de inspectie en de instellingsaccreditatie voor het hoger onderwijs - 33495-54

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Van Meenen over de plaats van medezeggenschap in het toezichtskader van de inspectie en de instellingsaccreditatie voor het hoger onderwijs - 33495-54

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een toelichting op vertraging onderzoek treinkaping De Punt - 33750-VI-121

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een toelichting op vertraging onderzoek treinkaping De Punt - 33750-VI-121

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op artikel Telegraaf "Opnieuw drank en seks aan boord marineschip" - 33750-X-56

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 09 april 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op artikel Telegraaf "Opnieuw drank en seks aan boord marineschip" - 33750-X-56

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 09 april 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging AO Waddenveren - 33750-XII-89

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging AO Waddenveren - 33750-XII-89

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op de brief van Advies Onderwijsrecht m.b.t. pestdrama Leeuwarden en de rol van de Inspectie van Onderwijs - 2014Z08397

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 mei 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de reactie op de discussie over zelfstandige bedrijfsartsen en SER advies - 2014Z08401

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 mei 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën inzake een klacht van een burger over de belastingdienst over de aftrekbaarheid van trapliften als specifieke zorgkosten - 2014Z08528

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op een e-mail m.b.t. faillissementsfraude - 2014Z08547

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 mei 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Het volgende initiatief:

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling - 33934

Tweede Kamerlid, H. Fokke (PvdA) - 14 mei 2014

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167 - 33931-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 08 mei 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.