Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 28, pagina 21

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over alternatieve afstudeertrajecten in het hoger onderwijs, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk c.s. over voorkomen dat vertrekkende bestuurders van Hogeschool Inholland exorbitante ontslagvergoedingen ontvangen (31288, nr. 132);

- de motie-Jasper van Dijk c.s. over de bevoegdheid om in te grijpen bij instellingen in het hoger onderwijs (31288, nr. 133);

- de motie-Jasper van Dijk over resultaatafspraken omtrent het aantal afgestudeerden (31288, nr. 134);

- de motie-Jadnanansing over terugvordering van onterecht bestede middelen bij (ex-)bestuurders (31288, nr. 135).

(Zie vergadering van 23 november 2010.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (31288, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (31288, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31288, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jadnanansing (31288, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.