17de vergadering

Woensdag 3 november 2010

10.15 uur

Voorzitter: Dijksma

Tegenwoordig zijn 117 leden, te weten:

Agema, Aptroot, Arib, Azmani, Bashir, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Berndsen, Bijleveld-Schouten, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, Van Bommel, Bontes, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Brinkman, Bruins Slot, Van der Burg, Çelik, Cohen, Çörüz, Van Dekken, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijksma, Dijkstra, Dille, Driessen, Eijsink, Elias, Elissen, Ferrier, Fritsma, Van Gent, Gerbrands, Van Gerven, Gesthuizen, Graus, Hachchi, Van Haersma Buma, Van der Ham, Hamer, Harbers, Haverkamp, Heijnen, Helder, Hennis-Plasschaert, Van Hijum, Houwers, Jacobi, Jadnanansing, Jansen, De Jong, Klaver, Van Klaveren, Klijnsma, Knops, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Leegte, Leijten, Lodders, Lucas-Smeerdijk, Lucassen, Marcouch, Van Miltenburg, Mulder, Neppérus, Nicolaï, Van Nieuwenhuizen, Omtzigt, Ortega-Martijn, Ouwehand, Van Raak, Roemer, De Roon, De Rouwe, Samsom, Sap, Schouw, Sharpe, Slob, Smeets, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Thieme, Timmermans, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verburg, Vermeij, Van Vliet, Voordewind, Voortman, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, De Wit, Wolbert en Ziengs,

en de heer Verhagen, viceminister-president, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Weekers, staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van der Staaij en Van Tongeren;

Dijkgraaf, alleen voor de avondvergadering;

Verbeet, wegens verblijf buitenslands.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven