Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 47, pagina 4460

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van der Burg.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Voorzitter. Ik wil graag rappelleren over onbeantwoorde schriftelijke vragen over Servatius. Het betreft de stop van de bouw en de financiering van de campus in Maastricht. Deze vragen zijn al op 13 november 2009 gesteld. Op 8 december 2009 heb ik een uitstelbericht ontvangen, maar ik vind het nu tijd dat ze worden beantwoord. Dus graag rappelleren.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Ik zou graag antwoord krijgen op twee sets schriftelijke vragen. De eerste set betreft vragen aan de staatssecretaris van Justitie over gedwongen bekering tot de islam ten behoeve van uitzetting. Deze vragen zijn op 22 december ingediend. De situatie waarop de vragen betrekking hebben, is dusdanig dringend dat ik binnen een dag de antwoorden wil ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Van Velzen (SP):

De tweede set betreft vragen van 27 november 2009 aan de minister van Justitie over de situatie van de bioloog Van Roosmalen. Ook die vragen zou ik graag snel beantwoord zien.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Pechtold.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Ik wil een rappel doen bij de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt, over vragen van 13 oktober 2009 over het bericht dat gemeenten veel minder geld uitgeven aan de onderwijshuisvesting dan ze hebben ontvangen uit het Gemeentefonds. Die vragen heb ik gesteld op 13 oktober 2009.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Ouwehand. Mevrouw Ouwehand is niet aanwezig. Dan ga ik verder met mevrouw Gerkens die wel aanwezig is.

Het woord is aan mevrouw Gerkens.

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. Ik wil u verzoeken om het verslag van het algemeen overleg van vanochtend over sms-diensten op de plenaire agenda te plaatsen. U zou mij een groot plezier doen wanneer het zou lukken om morgen al een gaatje te vinden op de agenda.

De voorzitter:

Ik zal het VAO toevoegen aan de agenda. Verder zal ik bezien of het mogelijk is om een VAO morgen te houden. Ik zie verschillende leden al knikken.

Het woord is aan mevrouw De Pater-van der Meer.

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA):

Voorzitter. De vaste commissie voor Justitie heeft vanmorgen overlegd met de minister en de staatssecretaris van Justitie over het onderwerp glijdende schaal. Ik zou namens de commissie het verslag van het algemeen overleg op de plenaire agenda willen plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het VAO toe te voegen aan de agenda.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Irrgang.

De heer Irrgang (SP):

Voorzitter. Ik heb op 22 december 2009 schriftelijke vragen gesteld over begrotingssteun aan Burundi. Die vragen zijn nog niet beantwoord en ik wil via u aan het kabinet vragen om die per omgaande te beantwoorden, uiterlijk maandag 1 februari. Wanneer ze dan nog niet beantwoord zijn, dan wil ik ze graag aanmelden voor het vragenuurtje van dinsdag.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord zou nu aan de heer Ulenbelt zijn, maar hij is niet aanwezig. Dan heb ik alle punten gehad. Mijnheer Pechtold?

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Puur formeel en collegiaal vraag ik in plaats van mevrouw Ouwehand om het VAO over sociaaleconomische aspecten van ggo's op de plenaire agenda te zetten.

De voorzitter:

Ik stel voor, het VAO toe te voegen aan de agenda.

Daartoe wordt besloten.