Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-26-2308".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 21501-20
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-11-18
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindpagina 2308
Identifier h-tk-20092010-26-2308
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2308-2308
Pskey HAN8519A03
Publicatiedatum 2010-01-12
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 26
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 2308
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de extra Europese Top van 19 november 2009, te weten: de motie-Peters over streven naar meer vrouwelijke kandidaten voor de Europese Commissie (21501-20, nr. 448); de motie-Peters over alleen steunen van benoemingen van personen die zich openlijk kandidaat stellen (21501-20, nr. 449); de motie-De Roon over zo spoedig mogelijk uitschrijven van nieuwe verkiezingen als de minister-president naar Brussel vertrekt (21501-20, nr. 450); de motie-Ten Broeke/Pechtold over bespreken van de profielschets voor de voorzitter van de Europese Raad (21501-20, nr. 451), en de motie-Van Bommel over streven naar een substantiële reductie van het inkomen van topbestuurders van de Europese Unie (21501-20, nr. 452)
Vergaderjaar 2009-2010