Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-3141-3141-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31596
Behandeld dossier 31562
Behandeld dossier 31513
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-12-11
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3141
Identifier h-tk-20082009-3141-3141-1
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3141-3141
PS key HAN8370A02
Publicatiedatum 2009-02-10
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 36
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3141
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure) (31513), het wetsvoorstel Uitvoering van verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L 199) (Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen) (31596) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen (31562)
Vergaderjaar 2008-2009