5de vergadering

Woensdag 26 september 2007

10.15 uur

Voorzitter: Verbeet

Tegenwoordig zijn 101 leden, te weten:

Agema, Anker, Aptroot, Arib, Azough, Van Baalen, Van Beek, Besselink, Bilder, Biskop, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Bosma, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Çörüz, Cramer, Depla, Dezentjé Hamming, Tony van Dijck, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Ferrier, Fritsma, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Van Gijlswijk, Gill'ard, Graus, Griffith, Van Haersma Buma, Hamer, Haverkamp, Heerts, Heijnen, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager, Joldersma, Kant, Knops, Koppejan, Jules Kortenhorst, Roland Kortenhorst, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Langkamp, Van Leeuwen, Mastwijk, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ouwehand, De Pater-van der Meer, Pechtold, Peters, Polderman, Van Raak, Roemer, De Rooij, De Rouwe, Samsom, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smeets, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Teeven, Ulenbelt, Van der Veen, Vendrik, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Van der Vlies, Vos, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, De Wit, Wolbert en Zijlstra,

en mevrouw Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de heer Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Ortega-Martijn zich heeft afgemeld voor de vergadering van vandaag en morgen.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven