Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 34, pagina 2247

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de dood van de Indonesische mensenrechtenactivist Munir, te weten:

- de motie- Karimi/Van Velzen over het onverwijld aanbieden van het autopsierapport aan de weduwe van de heer Munir (26049, nr. 46);

- de motie-Karimi c.s. over een onafhankelijk onderzoek en bescherming van bedreigden (26049, nr. 47).

(Zie vergadering van 30 november 2004.)

De voorzitter:

Mevrouw Karimi heeft het woord gevraagd.

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Voorzitter. Vorige week werd bekend dat de Indonesische autoriteiten een kopie van het autopsierapport van de heer Munir hebben overhandigd aan de weduwe van de heer Munir. In die zin is voldaan aan de strekking van de motie op stuk nr. 46. Daarom trek ik de motie in.

De voorzitter:

De motie-Karimi/Van Velzen (26049, nr. 46) is ingetrokken.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (26049, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.