Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (26327).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Naar boven