Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19981999-1103-1133".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26200
Behandeld dossier 26200-XI
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-10-29
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1133
Identifier h-tk-19981999-1103-1133
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1103-1133
PS key HAN6633A06
Publicatiedatum 1998-11-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 18
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1103
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van: - wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1999 (26200 XI),en - motie-Van der Vlies over een breed maatschappelijk beraad ter wille van een weer verantwoord verbinden van economie en ecologie (26200, nr. 16)
Vergaderjaar 1998-1999