Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-1996 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19961997-3054-3068".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24666
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1996-12-11
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3068
Identifier h-tk-19961997-3054-3068
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3054-3068
Pskey HAN5227
Publicatiedatum 1996-12-11
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 37
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 3054
Taal nl
Titel Voortzetting behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van het economisch claimrecht (24666)
Vergaderjaar 1996-1997