Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. zes brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 14 november 1995 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 24107, 24159, 24237, 24285, 23078, en 23874, heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

2. een brief van de minister van Buitenlandse Zaken, over het Voornemen tot verlenging van verdragen (24493, R1557).

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van twee documenten ten geleide van het Algemeen Overleg over het Rijksplan Jeugdhulpverlening 1995-1998, van 19 december 1994.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter afdoening en niet te drukken.

Naar boven