2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Koffeman, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven