2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

De Blécourt-Wouterse en Knapen, wegens verblijf buitenslands;

Oomen-Ruijten, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven