10 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) ( 36088 ).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De commissie voor Financiën heeft eerder vanavond een blanco eindverslag met betrekking tot dit wetsvoorstel uitgebracht, zodat het direct in de plenaire vergadering kan worden gehamerd.

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Dan zijn we aan het einde van de vergadering gekomen. Ik dank alle leden, de minister en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt, en wens u wel thuis.

Naar boven