Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 1

1

Dinsdag 7 april 2020

Aanvang 13:30 uur

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 42 leden, te weten:

Arbouw, Baay-Timmerman, Backer, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Gerbrandy, Gerkens, Van Hattem, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Niek Jan van Kesteren, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Nicolaï, Nooren, Otten, Prins-Modderaar, Recourt, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Teunissen, Veldhoen, Vendrik, Vos en De Vries,

en de heer Hoekstra, minister van Financiën, de heer Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

Ik heet de Kamerleden, de bewindspersonen, de geïnteresseerden die de vergadering niet in deze zaal maar wel via de livestream kunnen volgen, en de journalisten die verslag doen van deze vergadering hartelijk welkom.

Net als alle andere Nederlanders heeft ook de Eerste Kamer zich aangepast aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vandaag komen wij daarom in beperkte fysieke samenstelling bijeen, nadat de Kamer de afgelopen weken digitaal verschillende spoedwetsvoorstellen in de commissies heeft behandeld, evenals andere voorstellen. Het is immers van groot belang dat ook in deze uitzonderlijke situatie het parlementaire werk doorgaat en zorgvuldig wordt gedaan.

In aanloop naar deze vergadering is veel werk verzet door velen, voor en achter de schermen, om de vergadering in aangepaste vorm te kunnen laten plaatsvinden. Ik wil dan ook mijn dank uitspreken aan alle medewerkers van de Griffie en de Griffier in het bijzonder, aan het College van Senioren, aan de Huishoudelijke Commissie en aan de leden die het mogelijk maken om vandaag te vergaderen onder deze lastige omstandigheden. Tevens mijn dank voor de collegiale samenwerking en constructieve contacten met de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Arib. De goede samenwerking met u allen was de afgelopen weken van grote waarde.