Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 38, item 8

8 Mededelingen

De voorzitter:

Op verzoek van de VVD-fractie heb ik aangewezen:

  • -de heer Van Ballekom als lid van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in plaats van de heer Bruijn;

  • -mevrouw Jorritsma als lid van de commissie voor Financiën in plaats van de heer Bruijn;

  • -de heer Van der Burg als lid van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in plaats van de heer Bruijn;

  • -de heer Wever als lid van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in plaats van de heer Bruijn.