2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Kox, De Bruijn-Wezeman, Overbeek, Oomen-Ruijten, Strik en Van de Ven, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de vergadering van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Jorritsma-Lebbink en De Vries-Leggedoor, wegens deelname aan het VNG-congres;

Lintmeijer, wegens verblijf buitenslands;

Postema, wegens verplichtingen voor zijn hoofdfunctie;

Verheijen en Don, wegens persoonlijke omstandigheden;

Lokin-Sassen en Teunissen, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven