9 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van: 

  • - het wetsvoorstel Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity) ( 34388 ).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 

Naar boven