8 Stemming motie Netneutraliteitsverordening

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening, 

te weten: 

  • -de motie-Dercksen c.s. over aanpassing van dit wetsvoorstel zodat het Nederlandse bedrijfsleven niet op achterstand wordt gezet (34379, letter G). 

(Zie vergadering van 4 oktober 2016.) 

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over de motie van de heer Dercksen? Dat is niet het geval. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Dercksen c.s. (34379, letter G). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven