Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734379 nr. G

34 379 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

G MOTIE VAN HET LID DERCKSEN.C.S.

Voorgesteld 4 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de uitvoering van de netneutraliteitsverordening afwijkt van de definitieve BEREC-richtsnoeren,

overwegende, dat daarmee de regels in Nederland zullen afwijken van andere Europese landen waarmee Nederlandse providers in een slechtere concurrentiepositie komen te verkeren,

overwegende, dat een infractieprocedure meer dan waarschijnlijk is,

overwegende, dat providers en/of andere belangstellenden reeds hebben aangegeven zich via de rechter te zullen verweren tegen de uitvoering van deze netneutraliteitsverordening, hetgeen zal leiden tot langdurige en kostbare processen voor zowel de providers als de overheid (de belastingbetaler),

overwegende, dat het aannemen van het wetsvoorstel ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening voor een geruime periode zal leiden tot onzekerheid op de Nederlandse markt,

overwegende, dat de taak van de Eerste Kamer onder meer is om de uitvoerbaarheid en de doelmatigheid van regel- en wetgeving te toetsen en dat onderhavige verordening daarmee op gespannen voet staat,

verzoekt de regering om onderhavig voorstel aan te houden en in overleg met de sector en toezichthouders en/of andere betrokkenen te komen tot een aangepast voorstel waarin het Nederlandse bedrijfsleven niet op achterstand zal worden gezet c.q. waarbij de regelgeving in Nederland niet zal afwijken van die elders in de bij BEREC betrokken landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dercksen

Kok

Van Strien

Kops

Popken

Van Weerdenburg