2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Schrijver, Van de Ven, Kox en Strik, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa ; 

Engels, wegens bezigheden elders; 

Beuving, wegens ziekte; 

Hoekstra en Oomen-Ruijten, wegens persoonlijke omstandigheden. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven