4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Op verzoek van de fractie van de SP heb ik aangewezen: 

de heer Köhler als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de bestaande vacature; 

de heer Overbeek als lid van de vaste commissie voor Europese Zaken in de bestaande vacature; 

de heer Overbeek als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking in de bestaande vacature; 

de heer Overbeek als lid van de vaste commissie voor Financiën in de bestaande vacature; 

de heer Overbeek als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken in plaats van de heer Van Apeldoorn 

De heer Van Apeldoorn heb ik benoemd tot voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. 

Naar boven