2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Martens, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de vergadering van de Sub-committee on Technology Trends and Security van de NAVO Parlementaire Assemblee; 

Gerkens, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan een verkiezingsmissie in Georgië; 

Krikke en Schrijver, wegens verblijf buitenslands; 

Hoekstra, Markuszower en Oomen-Ruijten, wegens persoonlijke omstandigheden; 

Beuving, wegens ziekte. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven