3 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van: 

  • - het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) ( 34220 );

  • - het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) ( 34273 ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 

Naar boven