Kamerstukken in dossier 34220

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34220, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 8, dat regelt dat het rentevoordeel als verplicht eindheffingsbestanddeel wordt aangemerkt, tenzij gekozen wordt voor de gerichte vrijstelling voor korting op producten uit het eigen bedrijf

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34220, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) en een appreciatie van de ingediende amendementen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34220, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Concept lagere regelgeving rentevoordeel personeelslening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34220, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34220, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34220, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34220, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34220, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-08-2015 2014-2015 Kamerstuk 34220, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat lijfrentepolissen die woekerpolissen zijn naar de definitie van Wabeke afkoopbaar zijn, waarbij bij afkoop van zulke polissen de revisierente van 20% in zijn geheel vervalt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-09-2015 2014-2015 Kamerstuk 34220, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal