4 Mededelingen

De voorzitter:

Aan het begin van deze middagvergadering wil ik de gewelddadige dood van het Britse parlementslid Jo Cox memoreren. Wij doen dat in aanwezigheid van de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, Zijne Excellentie Sir Geoffrey Adams. 

Mevrouw Cox is op 16 juni jongstleden, op weg naar een ontmoeting met leden van haar kiesdistrict, op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Zoals nu lijkt, had de dader politieke motieven. 

Mevrouw Cox was pas sinds vorig jaar lid van het House of Commons, maar had zich in die korte tijd reeds bewezen als een begaafde politica. Dat een volksvertegenwoordiger die zich zo heeft ingezet voor medemenselijkheid en gerechtigheid, op zo'n manier om het leven is gebracht, is intriest. Als medeparlementariërs willen wij vandaag ons respect voor haar betonen en ons medeleven uiten voor de nabestaanden die het zware verlies moeten dragen. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Naar boven