2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Van de Ven, Schrijver, Kox, Schnabel en Krikke, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa; 

Van Rooijen, wegens verblijf buitenslands; 

Schalk, wegens bezigheden elders. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven