Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 10, item 5

5 Stemming Tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15) (34189). 

(Zie vergadering van 24 november 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Deze wet maakt het mogelijk om via tolheffing een aanvullende financiering voor de Blankenburgtunnel te realiseren. Mijn fractie voelt niets voor de aanleg van deze tunnel. Wij achten hem overbodig. Hij leidt tot meer verkeer en vervuiling en zal kwetsbare en belangrijke natuur doorsnijden. Wij zien dan ook geen enkele reden om extra financiering voor deze tunnel te realiseren. Wij stemmen tegen het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.