Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 3, item 7

7 Stemming Elektronische dienstverlening burgerlijke stand

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) (32444). 

(Zie vergadering van 30 september 2014.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter. Het was een onverwacht geanimeerd debat vorige week, waarin we helder hebben gekregen wie in welke mentale staat en onder welke voorwaarden aangifte heeft gedaan van een geboren zoon of dochter. Daarnaast hebben we helder gekregen wat de voors en tegens waren van dit wetsvoorstel. In het bijzonder hebben we meer helderheid gekregen over de veiligheid. Dat was voor ons van cruciaal belang. 

Het is, denk ik, eerlijk om te zeggen dat we niet precies weten wat we niet weten. Veiligheid blijft een buitengewoon ingewikkeld ding, zeker op het gebied van ICT, maar we hebben gemeend het wetsvoorstel het voordeel van de twijfel te moeten geven. Vandaar dat wij voor het wetsvoorstel zullen stemmen. 

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Hoekstra. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.