Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 24, item 3

3 Voorstel wijziging Reglement van Orde

Aan de orde is de behandeling van: 

- een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal d.d. 10 maart 2015 houdende het voorstel tot Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in verband met de toevoeging van een hoofdstuk Integriteit (CXIII, letter A).

De voorzitter:

Het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde wordt zonder stemming aangenomen. 

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het voorstel te hebben kunnen verenigen.