Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 24, item 2

2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Van Boxtel, wegens verblijf buitenslands; 

Postema, Kneppers-Heijnert en Sylvester, wegens bezigheden elders. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Ingekomen zijn twee beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Eén beschikking houdende aanwijzing van de heer J. Taverne tot lid van de OVSE-Assemblee in plaats van mevrouw I.S.H. de Caluwé 

en 

één beschikking houdende aanwijzing van de heer R.J. Dijkstra tot lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad in plaats van de heer M. Verheijen en houdende aanwijzing van de heer H.S. Veldman tot plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.