Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 5, item 1

1

Dinsdag 29 oktober 2013

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 73 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Bruijn, Van Dijk, Duivesteijn, Dupuis, Duthler, Elzinga, Engels, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Gerkens, Thom de Graaf, Fred de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Kok, Koning, Koole, Kox, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Nagel, Popken, Postema, Quik-Schuijt, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Sörensen, Van Strien, Strik, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, Vlietstra, Vos, De Vries, De Vries-Leggedoor en Witteveen,

en de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Dijsselbloem, minister van Financiën, mevrouw Hennis-Plasschaert, minister van Defensie, de heer Kamp, minister van Economische Zaken, mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu, de heer Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Weekers, staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van Kappen, wegens verblijf buitenslands, in verband met het bijwonen van de Parlementaire NAVO Assemblee;

Reuten, wegens persoonlijke omstandigheden.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Ingekomen en door mij aanvaard, zijn berichten van verhindering van de volgende bewindspersonen:

mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wegens deelname aan een handelsmissie naar Kenia;

mevrouw Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, wegens een werkbezoek aan de Verenigde Staten;

de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wegens gezondheidsredenen;

mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wegens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer, vanaf 14.30 uur;

mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wegens een wetgevingsoverleg (begrotingsonderzoek) in de Tweede Kamer, van 16.00 uur tot ongeveer 19.30 uur.

De heer Kamp, minister van Economische Zaken, is onderweg uit Groningen en verwacht iets later te zijn.