Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 15, item 3

3 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de vaststelling van de prioritaire selectie van het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie te doen plaatsvinden op 14 januari 2014:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken van 18 december 2013 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake prioritaire selectie WP2014 bij E130050 – Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie (22112, GJ);

b. het voorbereidend onderzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 21 januari 2014:

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (33692);

c. het voorbereidend onderzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 28 januari 2014:

Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) (32402);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 4 februari 2014 i.p.v. 28 januari 2014:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528);

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 4 februari 2014:

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623).