Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 22, item 2

2 EU-voorstel Vierde spoorpakket

Aan de orde is de behandeling van:

  • - de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met een conceptbrief van de Eerste Kamer aan de voorzitter van de Europese Commissie inzake gemotiveerd advies (subsidiariteit) betreffende de voorstellen COM (2013)28 en COM (2013)29) (EK 33546, A).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met de conceptbrief, met dien verstande dat, conform de besluitvorming in het College van Senioren, in de een na laatste alinea de woorden "Ten slotte" worden vervangen door "Voorts". Het is belangrijk om dat even te noteren!

Daartoe wordt besloten