Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 17, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces (32193).

(Zie vergadering van 24 januari 2012.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. De SP-fractie is van mening dat het gat tussen de Onderwijsinspectie en de realiteit van het klaslokaal groot is. Wij maken ons zorgen dat die misschien te groot is en groter wordt en daarin zijn wij, denk ik, niet de enigen. Wel constateren wij dat wij vorige week een goed en interessant debat hebben gevoerd met de minister. Zij heeft een zware week achter de rug. Wij wensen haar veel kracht en sterkte toe. Maar door de inhoud van het debat en de welwillendheid van de minister om dichter tot elkaar te komen, willen wij, in tegenstelling tot onze fractie in de Tweede Kamer, instemmen met het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.