Publicaties over dossier 31206

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het verslag van het schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën met de staatssecretaris van Financiën (31205, M) over de uitvoering van de motie-Biermans c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (31205, F), te weten de motie-Biermans c.s. over uitstel van de invoering van het nieuwe belastingvoorstel voor de kansspelen (31205, N)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-07-2008 2007-2008 nr. 36, pagina 1474 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het verslag van het schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën met de staatssecretaris van Financiën (31205, 31206, letter M) over de uitvoering van de motie-Biermans c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (31205, 31206, letter F)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-07-2008 2007-2008 nr. 35, pagina 1450 - 1469 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205) en het wetsvoorstel Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-2008 2007-2008 nr. 15, pagina 591 - 612 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over de wetsvoorstellen Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205) en Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206), en over de motie-Biermans c.s. over de behandeling van het Belastingplan in de vorm van afzonderlijke wetsvoorstellen (31205, D), de motie-Biermans c.s. ten aanzien van het laten vervallen van het plafond in het eigenwoningforfait (31205, E), de motie-Biermans c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (31205, F) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-2008 2007-2008 nr. 15, pagina 651 - 652 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205) en het wetsvoorstel Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-2008 2007-2008 nr. 15, pagina 623 - 637 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205), en het wetsvoorstel Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-01-2008 2007-2008 nr. 14, pagina 538 - 569 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-01-2008 2007-2008 nr. 27, pagina 2098 - 2099 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205) en Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206), te weten de motie-Jules Kortenhorst c.s. over maatregelen gericht op excessieve beloningsbestanddelen (31205, nr. 38), de motie-Vendrik c.s. over de toekomst van de Wet BIG (31205, nr. 39), de motie-Koser Kaya over het vragen van advies over verdere sociaaleconomische hervormingen (31205, nr. 40) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-01-2008 2007-2008 nr. 27, pagina 2099 - 2101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205); het wetsvoorstel Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-12-2007 2007-2008 nr. 26, pagina 1976 - 2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205); het wetsvoorstel Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-12-2007 2007-2008 nr. 26, pagina 1935 - 1973 Tweede Kamer der Staten-Generaal