Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20072008-1100-1105".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31373
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-04-15
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1105
Identifier h-ek-20072008-1100-1105
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1100-1105
PS key HAN8278A03
Publicatiedatum 2008-04-28
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 27
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1100
Taal nl
Titel Behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en van de Wet van 20 december 2007, Stb. 578 (Reparatiewet gesloten jeugdzorg) (31373)
Vergaderjaar 2007-2008