Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Algehele herziening van de douanewetgeving (Algemene douanewet) (30580);

het wetsvoorstel Aanpassingswet Algemene douanewet (30979);

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van richtlijn nr. 2006/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 inzake een communautaire vergunning van luchtverkeersleiders (PbEU L 114) (31221).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven