Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20072008-1040-1040".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31221
Behandeld dossier 30979
Behandeld dossier 30580
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-04-01
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1040
Identifier h-ek-20072008-1040-1040
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1040-1040
Pskey HAN8270A02
Publicatiedatum 2008-04-14
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 25
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 1040
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Algehele herziening van de douanewetgeving (Algemene douanewet) (30580); het wetsvoorstel Aanpassingswet Algemene douanewet (30979); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van richtlijn nr. 2006/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 inzake een communautaire vergunning van luchtverkeersleiders (PbEU L 114) (31221)
Vergaderjaar 2007-2008