Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 8, pagina 314

Aan de orde is de behandeling van:

de PKB Ruimtetekort in Mainport Rotterdam (24691, nrs. 72, 73 en 79).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met de planologische kernbeslissing.

Daartoe wordt besloten.