Aan de orde is de behandeling:

het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften over het adres van C.S. te A. betreffende het handelen van de belastingdienst (XLV-A).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de commissie te besluiten.

Aldus wordt besloten.

Naar boven