8ste vergadering

Maandag 20 november 2006

17.45 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 48 leden, te weten:

Van de Beeten, Van den Berg, Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Van den Broek-Laman Trip, Van Dalen-Schiphorst, Dees, Doek, Van Driel, Dupuis, Engels, Essers, Franken, Van Gennip, De Graaf, Hamel, Jurgens, Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Kox, Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Meindertsma, Middel, Van Middelkoop, Nap-Borger, Van den Oosten, Pastoor, Platvoet, Pormes, Pruiksma, Putters, Rabbinge, Russell, Rosenthal, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker, Tan, Van Thijn, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Wagemakers, Walsma, Werner, Westerveld, Witteman en De Wolff,

en de heer Zalm, viceminister-president, minister van Financiën, de heer Winsemius, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en mevrouw Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

alsmede de Tweede Kamerleden Hofstra, Van Bochove en Verdaas.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Luijten en Schuurman, wegens bezigheden elders;

Broekers-Knol, Van der Linden en Eigeman, wegens de COSAC-vergadering in Helsinki.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven