Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen) (Begrip grenscorrectie). (26655).

(Zie vergadering van 16 januari 2001.)

Het wetsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Naar boven