Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Ontgrondingenwet (verbreding heffingsdoeleinden) (25804).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven